Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

POHYBOVÉ HRY

Pohybové kroužky jsou rozděleny do tří věkových kategorií, tak abychom se věnovali dětem stejně starým a procvičovali pohybovou dovednost věku odpovídající! Kroužky jsou rozděleny do věkových kategorií 3-4 roky, 5-6 let a 7-8 let.

Kroužek pohybových aktivit pro děti 3 - 4 roky

V kategorii 3-4 roky je hlavní snahou utvářet a upevňovat pozitivní vztah dětí k pohybu, cvičení a sportu vůbec. Kvalita pohybů, zručnost, svalová souhra, obratnost i fyzická výkonnost se přirozeně zvyšuje a je vhodné potenciál těchto několika let využít k podpoře a rozvoji základních i složitějších pohybových aktivit. Typickým znakem v tomto věku je již také odpoutání od rodičů, schopnost kooperace s ostatními dětmi, vytváření sociálních vazeb, prvních kamarádství.

Kdy: 1x týdně – Středa 16:00 – 16:50

Kapacita: 10 dětí / kroužek

Cena: 1 500,- Kč / 10lekcí

START: ...

PŘIHLÁŠKA DO POHYBOVEK 3-4 ROKY ZDE

 

Kroužek pohybových aktivit pro děti 5 - 6 let

V kategorii 5-6 let je pohybovou průpravu vnímat jako příležitost zdokonalit již naučené dovednosti a připravit děti na různé sportovní aktivity. Děti v tomto věku jsou většinou velmi živé a my se snažíme jejich energii v hodinách cvičení nasměrovat tím správným směrem. Hravou formou je vedeme ke kladnému vztahu ke sportu, spolupráci s vrstevníky a prohlubování kooperace v kolektivu. Vše v duchu našeho základního přístupu - aby se děti při pohybu hlavně bavily a rády se vracely :).

Kdy: 1x týdně – Středa 17:00 – 17:50

Kapacita: 10 dětí / kroužek

Cena: 1 500,- Kč / 10lekcí

START: ...

PŘIHLÁŠKA DO POHYBOVEK 5-6 LET ZDE

 

 

Kroužek pohybových aktivit pro děti 7 - 8 let

Speciálně pro školní děti ve věku 7-8 let jsme připravili kroužek cvičení, ve kterém mohou zdokonalit a rozvíjet své pohybové dovednosti. Zlomovým okamžikem v psychickém a sociálním vývoji je nástup dítěte do školy, kdy se dítě setkává s novými požadavky a skutečnostmi. Zdokonalují se motorické schopnosti - hrubá motorika je na vysoké úrovni, zatímco jemná motorika je ještě méně přesná. K velkému rozvoji dochází v rychlosti pohybu, obratnosti a koordinaci. Děti mají vysokou potřebu spontánních pohybových aktivit, které by měly být podporovány jak v přirozených pohybových aktivitách, tak ve sportovních.

Kdy: 1x týdně – Středa 18:00 – 18:50

Kapacita: 10 dětí / kroužek

Cena: 1 500,- Kč / 10lekcí

START: ...

PŘIHLÁŠKA DO POHYBOVEK 7-8 LET ZDE

 

odevzdat osobně nebo poslat na email: rezervace@detskecentrum.cz

Veškeré informace:

telefon: +420 606 738 065

email: rezervace@detskecentrumlvicek.cz