Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

MLADŠÍ DĚTI (3–4 ROKY)

 

V tomto období je cvičení pro děti hlavně zábavou a hrou. Hlavní naší snahou je utvářet a upevňovat pozitivní vztah dětí k pohybu, cvičení a sportu vůbec. Kvalita pohybů, zručnost, svalová souhra, obratnost i fyzická výkonnost se přirozeně zvyšuje a je vhodné potenciál těchto několika let využít k podpoře a rozvoji základních i složitějších pohybových aktivit.

Typickým znakem v tomto věku je již také odpoutání od rodičů, schopnost kooperace s ostatními dětmi, vytváření sociálních vazeb, prvních kamarádství.

REZERVACE

ROZVRH HODIN

Po společné rozcvičce, vedené jak jinak než zábavnou formou, se děti rozdělí do skupinek – vždy max. 6 dětí na jednoho instruktora. V rámci takto vytvořených týmů pak absolvují hlavní část hodiny – dovednosti na nářadí. Preferujeme individuální přístup a v malých skupinkách se instruktor velmi snadno přizpůsobí rozdílnému tempu zdokonalování dovedností.

Cviky na nářadí, které jsou pro děti zábavou i výzvou – kladina, bradla, žebřiny, švédské bedny apod. – jsou pravidelnou součástí každé hodiny.

Od 3 let jsou již děti v hodinách převážně samy a postupně si zvykají na práci v kolektivu. I zde však, v duchu našeho přístupu, akceptujeme výjimky a umožňujeme v prvním období přítomnost mámy nebo táty. Jakmile dítě získá jistotu a pochopí, že zde má prostor se předvést, rádo se pak samo dohledu rodiče zbaví.

Cvičební hodina trvá 60 minut

Počet dětí v hodině: max. 6

 

Dítě se stává velmi zvídavým a šikovným človíčkem; chůze, běh i skok patří již většinou ke zcela rutinním dovednostem. V prvním období „bez rodičů“ jsou naše cvičení zaměřena na rozvoj samostatnosti, spolupráce s kolektivem, seznámení s novým prostředím, instruktorem i kamarády. Děti jsou již schopny větší koncentrace – začínáme se tedy „učit“ složitější pohybové dovednosti (odrazy, skoky, stoj o jedné noze, chytání míče, chůze vzad, nácvik kotoulu apod.), prohlubujeme obratnost a rychlost. Koncepce hodiny je také více kombinační a rychlejší.

Pro děti, které se od rodičů lépe odpoutávají nebo mají s cvičením již více zkušeností je určen právě tento kurz cvičení, který plynule navazuje na předchozí a rozšiřuje jeho náplň o další dovednosti. Nyní již zařazujeme nové a složitější cviky na nářadí, postupně zdokonalujeme naučené. Rozvíjíme více rychlost, odvahu a obratnost.