Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

RODIČE S DĚTMI (6–30 MĚSÍCŮ)

 

Kurzy cvičení s dětmi v tomto prvním období (od půl roku do cca 3 let) probíhají vždy za účasti rodiče a mají za cíl hlavně začít rozvíjet nejzákladnější pohybové návyky, podpořit koordinaci celého těla a rovnováhu, zaměřit se na rozvoj lezení, chůze a překonávání menších překážek.

Skladba lekcí cvičení v rámci jednoho semestru je koncipována tak, aby děti postupně získávaly nové dovednosti, následně je zdokonalovaly a přidávaly další. Pomůcky a pohybové aktivity v hodinách různě obměňujeme, aby pohyb byl při cvičení pro děti hlavně zábavou a hrou.

REZERVACE

ROZVRH HODIN

Každá hodina má pro děti zajímavý úvod s přivítáním a rozhýbáním celého těla. Následuje hlavní blok, ve kterém děti zkouší pod vedením instruktora nové dovednosti nebo opakují ty již naučené. V této části je snahou děti zaujmout, prostor proto najdou každý týden trochu jinak uspořádaný, aby mohly překonávat další nové „překážky“. Na závěr čeká na všechny zábava v podobě hry s míči, bublinkami, padákem a jinými pomůckami.

Jednotlivé lekce nebo blok několika lekcí mají dané téma, kterému se věnujeme a které děti uvede do dalších oblastí jejich rozvoje – barvy, čísla, zvířátka, jména, nové pohyby, tvary, části těla atp. Tématu přizpůsobujeme zejména úvodní část a nenásilnou formou během hry tak rozvíjíme i ostatní smysly.

Důležitou součástí je také hudba, která doprovází každý blok. Volíme české i anglické písničky pro děti, tradiční i méně známé. Ty nejoblíbenější s dětmi i zpíváme a učíme se jednoduché texty.

Cvičební hodina trvá 45 minut a rodič je vždy s dítětem přítomen.

 

DUDLÍCI (6–12 měsíců)

Cvičení v tomto období podporuje koordinaci těla, rovnováhu a motivuje dítě do polohy „na čtyřech“. Děti se naučí správně a jistě lézt, některé postupně přejdou k prvním, ještě však nejistým krokům. Zařazujeme motorická a koordinační cvičení. Děti zkouší lezením překonávat různé překážky. Převažují prvky hry matky s dítětem a cviky matky s dítětem bez pomůcek (na své si tak přijdou i rodiče, kteří si protáhnou a zpevní tělo). Používáme míče, obruče, padák, různé šikminy, tunely, měkké schody a další. Rozvíjíme jemnou motoriku, stimulujeme plosku nohy, cvičíme rovnováhu a posilujeme celé tělo.

ŠPUNTI (12–18 měsíců)

Více než věk je hranicí pro zařazení do této kategorie spíš schopnost samostatné chůze, případně chůze s oporou. Pro zdokonalení základních pohybových návyků procvičujeme lezení a chůzi zdoláváním různých překážek a přenášením předmětů. Zaměřujeme se na stabilitu, koordinaci a jistotu při pohybu. Posilujeme tak svalstvo celého těla. Zařazujeme již i velmi jednoduché cviky na žebřinách, kladině či trampolíně – velmi pomalu poskytujeme dětem zkušenost i s jiným typem pohybu. Učíme se novým dovednostem, spolupráci a respektování dalších dětí, odvaze. Zdokonalujeme také hrubou a jemnou motoriku.

NEPOSEDOVÉ (18–30 měsíců)

V tomto období se stává chůze samozřejmou součástí pohybu dítěte. Při rozcvičkách nebo na závěr hodiny zařazujeme zábavné běhání nebo „taneční prvky“. V průběhu hodiny děti překonávají různé překážky, necháváme jim větší volnost a dále prohlubujeme zkušenosti s cviky na nářadí. Kladina, bradla, šikmé plochy i žebřiny jsou postupně zařazovány do každé hodiny. Učíme se skákat nejrůznějšími způsoby, stoj na jedné noze, chůzi po kladině. Míč je náš velký kamarád – házení, chytání, kopání a honění míče patří k základním dovednostem, které u dětí v této věkové kategorii prohlubujeme. Rozvíjíme tak nejen obratnost a rychlost, ale i jemnou a hrubou motoriku. Podporujeme nové dovednosti, orientaci v prostoru a spolupráci dětí mezi sebou.